Перейти до основного вмісту

Інформація про продукти та ціни

Кожен запит на створення платежу може (опційно) супроводжуватися інформацією зі списком продуктів, за які буде проводитися оплата. Якщо така інформація буде передана у запиті, то її буде відображено на чекауті, що дозволить платнику пересвідчитися у правильності та безпечності замовлення.

Для включення до платежу інформації про продукт, його кількісні та якісні характеристики, запит на створення одностадійного (одностадійний спліт) чи двостадійного (двостадійний спліт) платежу повинен супроводжуватися такими параметрами:

Перелік параметрів з інформацією щодо продукту:

ParameterTypeDescription
idStringProduct identifier in merchant's system
urlStringProduct URL
categoryStringProduct category
nameStringProduct name
descriptionStringProduct description
amountNumberProduct price (does not influence total payment amount). Max two decimals (e.g. 123.45)
currencyStringProduct price currency
price_typeStringEither VAT or NET
vatNumberVAT price for the product
qtyNumberProduct quantity. Max three decimals (e.g. 1.455)
unitStringMeasuring unit for a specific product (kg, l, m, pc)
payloadStringField for custom data. Max 4000 symbols.

Всі наведені параметри є опційними.

Важливо

При передачі інформації про продукти послідовно відпрацьовують валідації:

  1. За сумою за кожним продуктом (amount * qty) з урахуванням загального правила округлення з максимальною кількістю два знаки після коми (напр. 123.45).
  2. За загальною сумою всіх продуктів у запиті (product 1 + product 2 + … + product x)

Приклад частини запиту на створення платіжної сесії, що містить інформацію про продукт:

{
"id": "1",
"url": "https://example.com/products/tv",
"category": "TV",
"name": "Brand new TV",
"description": "Brand new TV with awesome screen",
"amount": 6600,
"currency": "UAH",
"price_type": "VAT",
"vat": 6600,
"qty": 1,
"payload": "ref_no=1231; discount=false"
}