Перейти до основного вмісту

API інтеграція

Direct-інтеграція

Direct-інтеграція дозволить вам приймати платежі, використовуючи власну платіжну сторінку.

Формат взаємодії:

An image from the static

інформація

Використання direct-інтеграції потребує проходження сертифікації PCI DSS. У якості альтернативи ви можете скористатися нашим токенізаційним віджетом.

Якщо ви збираєте карткові дані самостійно, то використовуйте таку валідацію:

 • Валідація строку дії картки.

 • Перевірка номеру картки за алгоритмом Луна (Luhn algorithm).

 • Введений CVV/CVC містить тільки цифри.

Особливості використання direct-інтеграції:

 1. Платіжна сторінка повинна використовувати HTTPS-протокол.
 2. Дані кожного клієнта мають бути сталими та унікальними.
 3. Використовуйте HTTP-метод POST.

Параметри запиту:

ParameterTypeRequiredDescription
pos_idUUIDMerchant's identifier (POS_ID)
modeMODEdirect
methodMETHODPayment method (auth or purchase)
amountNumberTransaction amount
currencyCURRENCYTransaction currency (ISO_4217)
descriptionStringPayment description
order_idStringUnique identified of order
order_3ds_bypassString3-D Secure flow option
cc_numberCC_NUMBERCard number
exp_monthNumberCard expiration month field
exp_yearNumberCard expiration year field
card_cvvStringCard CVV
productsArray[Product]Array of products to be paid
customer_idStringCustomer identifier in merchant's system
customer_fnameStringCustomer first name
customer_lnameStringCustomer last name
customer_emailStringCustomer email
customer_phoneStringCustomer phone
customer_ipStringCustomer IP address
customer_countryStringCustomer country (ISO 3166-1 (alpha-2)). For instance, UA for Ukraine
server_urlURLWebhook notification will be sent to this URL
result_urlURLCustomer will be redirected to this URL after payment.
merchant_mccMCCMCC for this transaction
payloadStringField for merchant custom data. Max 4000 symbols.
validation_urlStringPreflight request will be sent to this URL
browser_fingerprintJsonBrowser fingerprint. These parameters could be used in 3DS 2.0 verification.
cryptogramJsonCryptogram parameters.
customer_referrerURLPage customer is redirected from.

Залежно від того, що використовується у запиті — повні карткові дані чи токен, — вам необхідно передавати такі параметри:

 • Використання повних карткових даних: cc_number, exp_month, exp_year, card_cvv.
 • Використання токенів cc_token.
інформація

Окрім платежів з токенами, що були отримані після оплати карткою, також підтримуються платежі за допомогою токенів, що були отримані під час першої оплати через платіжні методи Apple Pay чи Google Pay. Ці токени будуть передаватися у параметрі cc_token.

Наприклад:

"cc_token":"rcr:ODJkZjBhNmY2OTMyNDJlN2wjMjFjfTQzOXU3ZDFhYzI6cWJmWHFmMHlzM3hYaXJMWEZv" (токен після оплати Apple Pay / Google Pay)
або
"cc_token":"ODJkZjBhNmY2OTMyND7sSjdD0S8TQzOXU3ZDFhYzI6cWJmWHFmMHlzM3hYaXJMWEZv" (токен після оплати карткою).

Приклад запиту з картковими даними:

$ curl "https://cpay.tranzzo.com/api/v1/payment" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-AUTH: CPAY ${API_KEY}:${API_SECRET}" \
-H "X-API-KEY: ${ENDPOINTS_KEY}" \
-X POST -d '{
"pos_id": "${POS_ID}",
"mode": "direct",
"method": "purchase",
"amount": 1,
"currency": "UAH",
"description": "Order description",
"order_id": "123",
"order_3ds_bypass": "always",
"cc_number": "4242424242424242",
"exp_month": 2,
"exp_year": 24,
"card_cvv": "111",
"server_url": "https://callback.blackhole.com/callback",
"result_url": "https://example.com/result",
"payload": "sale=true",
"customer_referrer": "https://example.com",
"browser_fingerprint": {
"browserColorDepth": "24",
"browserScreenHeight": "860",
"browserScreenWidth": "1600",
"browserJavaEnabled": "false",
"browserLanguage": "uk-UA",
"browserTimeZone": "Europe/Kiev",
"browserTimeZoneOffset": "-120",
"browserAcceptHeader": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8",
"browserIpAddress": "127.0.0.1",
"browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36"
}
}'

Приклад запиту з токеном:

$ curl "https://cpay.tranzzo.com/api/v1/payment" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-AUTH: CPAY ${API_KEY}:${API_SECRET}" \
-H "X-API-KEY: ${ENDPOINTS_KEY}" \
-X POST -d '{
"pos_id": "${POS_ID}",
"mode": "direct",
"method": "purchase",
"amount": 1,
"currency": "UAH",
"description": "Order description",
"order_id": "123",
"order_3ds_bypass": "always",
"cc_token": "ODJkZjBhNmY2OTMyNDJlN2wjMjFjfTQzOXU3ZDFhYzI6cWJmWHFmMHlzM3hYaXJMWEZv",
"server_url": "https://callback.blackhole.com/callback",
"result_url": "https://example.com/result",
"payload": "sale=true",
"customer_referrer": "https://example.com",
"browser_fingerprint": {
"browserColorDepth": "24",
"browserScreenHeight": "860",
"browserScreenWidth": "1600",
"browserJavaEnabled": "false",
"browserLanguage": "uk-UA",
"browserTimeZone": "Europe/Kiev",
"browserTimeZoneOffset": "-120",
"browserAcceptHeader": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8",
"browserIpAddress": "127.0.0.1",
"browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36"
}
}'

Параметри відповіді:

ParameterTypeDescription
payment_idUUIDUnique Tranzzo payment identifier
order_idString(≤256)Unique identifier of order
gateway_order_idGW_IDUnique order identifier in bank acquirer system.
billing_order_idBILLING_IDUnique Tranzzo billing identifier
transaction_idUUIDTranzzo transaction identifier
pos_idUUIDMerchant's identifier (POS_ID)
modeMODEdirect
methodMETHODPayment method (auth or purchase)
amountNumberTransaction amount
currencyCURRENCYTransaction currency (ISO_4217)
descriptionString(≤2048)Payment description
statusSTATUSTransaction status
status_codeSTATUS_CODETranzzo payment status code
status_descriptionSTATUS_DESCRIPTIONTranzzo payment status code description
user_action_requiredBooleanEither customer action is required to proceed with payment
user_action_urlURLIf user_action_required is true then user should be redirected to this URL
eciECIElectronic Commerce Indicator - authentication result of credit card payment on 3D Secure
mccMCCMCC for this transaction
options_3dsString3-D Secure flow option
cc_maskCC_MASKCard number mask
cc_tokenCC_TOKENTranzzo card token generated for this card
cc_token_expirationStringToken expiration timestamp
customer_idStringCustomer identifier in merchant's system
customer_ipStringCustomer IP address
customer_fnameStringCustomer first name
customer_lnameStringCustomer last name
customer_emailStringCustomer email
customer_phoneStringCustomer phone
customer_countryStringCustomer country (ISO 3166-1 (alpha-2)). For instance, UA for Ukraine
result_urlURLCustomer will be redirected to this URL after payment.
created_atTIMESTAMPTimestamp when transaction was created
processing_timeTIMESTAMPTimestamp when transaction was updated last time
feeObjectAmount and currency of commission
fixed_feeObjectAmount and currency of fixed commission (fee), which constitutes a portion of the total commission (fee)
percent_feeObjectAmount and currency representing the interest commission (fee), which constitutes a portion of the total commission (fee)
payloadStringField for custom data
bank_short_nameStringBank short name.

Приклад відповіді:

{
"payment_id": "9b1392a5-d030-4e85-b02d-9b7191ea2a5e",
"order_id": "123",
"gateway_order_id": "9B39A076243EB3EBB0925EAA981763AC:158545961",
"billing_order_id": "11231231231",
"transaction_id": "a8d80c86-0c7b-41bc-b63d-1e78f80edcd9",
"pos_id": "dc728de1-51ef-4ef1-80f7-3b44b07b5667",
"mode": "direct",
"method": "purchase",
"amount": 1000,
"currency": "UAH",
"description": "Order description",
"status": "pending",
"status_code": "2122",
"status_description": "3DS verification is required to finish the transaction.",
"user_action_required": true,
"user_action_url": "http://secure.secure3d.net/s3st?a=start_3ds&tid=a8d81c860c7b41bcb65d1e78f80edcd923ac18d5dd1d4a37e6c7df7d5e4bec74ab5d790b",
"eci": "7",
"mcc": "4900",
"options_3ds": "supported",
"cc_mask": "424242******4242",
"cc_token": "ODJkZjBhNmY2OTMyNDJlN2wjMjFjfTQzOXU3ZDFhYzI6cWJmWHFmMHlzM3hYaXJMWEZv",
"cc_token_expiration": "2020-10-10T10:10:22",
"customer_id": "123",
"customer_ip": "194.183.171.239",
"customer_fname": "Tom",
"customer_lname": "Hanks",
"customer_email": "[email protected]",
"customer_phone": "+380999999999",
"customer_country": "UA",
"result_url": "https://example.com/result",
"created_at": "2018-10-10T10:10:22.100",
"processing_time": "2018-10-10T10:10:23.300",
"fee": {
"amount": 136,
"currency": "UAH"
},
"percent_fee": {
"amount": 126,
"currency": "UAH"
},
"fixed_fee": {
"amount": 10,
"currency": "UAH"
},
"payload": "sale=true",
"bank_short_name": "Bank name"
}

Використання деяких альтернативних платіжних методів передбачає можливість роботи зі змінюваними сумами платежу для тих випадків, коли платник може провести оплату транзакції не у повному обсязі. В такому випадку відповідь додатково буде містити такі параметри:

ParameterTypeDescription
processed_amountNumberThe amount that was actually paid by the customer and processed by the payment system. It applies to payments where the final payment amount can be changed by the payer.
processed_currencyString(≤256)Actual currency of payment with processed_amount. It applies to payments where the final payment amount can be changed by the payer.

Приклад відповіді з використанням змінюваних сум:

{
"operation_id": "f7d0c7cb-af32-441f-b2af-4d90d4da70e1",
"payment_id": "fdf1a710-8a34-414c-b023-b7e78104301a",
"order_id": "123",
"transaction_id": "4f98dc46-ffff-4ba7-a267-286fe7669894",
"pos_id": "dc728de1-51ef-4ef1-80f7-3b44b07b5667",
"mode": "direct",
"method": "refund",
"amount": 1000,
"currency": "UAH",
"status": "success",
"status_code": "1004",
"status_description": "Refund successful.",
"created_at": "2018-10-10T10:10:10.100",
"processing_time": "2018-10-10T10:10:12.000",
"processed_amount": 980,
"processed_currency": "UAH",
"fee": {
"amount": 136,
"currency": "UAH"
},
"percent_fee": {
"amount": 126,
"currency": "UAH"
},
"fixed_fee": {
"amount": 10,
"currency": "UAH"
}
}

Окрім того, в запиті обов’язково мають передаватися такі дані щодо фінгерпринту браузера платника:

ParameterTypeDescription
browserColorDepthStringBrowser's color depth
browserScreenHeightStringBrowser's screen height
browserScreenWidthStringBrowser's screen width
browserJavaEnabledStringBrowser's java enabled
browserLanguageStringBrowser's language
browserTimeZoneStringBrowser's timezone
browserTimeZoneOffsetStringBrowser's timezone offset
browserAcceptHeaderStringBrowser's accept header
browserIpAddressStringBrowser's IP address
browserUserAgentStringBrowser's user agent

Приклад фінгерпринту браузера платника:

"browser_fingerprint": {
"browserColorDepth": "24",
"browserScreenHeight": "860",
"browserScreenWidth": "1600",
"browserJavaEnabled": "false",
"browserLanguage": "uk-UA",
"browserTimeZone": "Europe/Kiev",
"browserTimeZoneOffset": "-120",
"browserAcceptHeader": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8",
"browserIpAddress": "127.0.0.1",
"browserUserAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.146 Safari/537.36"
}

Hosted-інтеграція

Hosted-інтеграція дозволить вам приймати платежі від клієнтів з платіжної сторінки Tranzzo.

Формат взаємодії:

An image from the static

Для створення платежу за hosted-інтеграцією використовуйте HTTP-метод POST.

Параметри запиту:

ParameterTypeRequiredDescription
pos_idUUIDMerchant's identifier (POS_ID)
modeMODEhosted
methodMETHODPayment method (auth or purchase)
amountNumberTransaction amount
currencyCURRENCYTransaction currency (ISO_4217)
descriptionStringPayment description
order_idStringUnique identified of order
order_3ds_bypassString3-D Secure flow option
productsArray[Product]Array of products to be paid, empty array can be specified
customer_idStringCustomer identifier in merchant's system
customer_fnameStringCustomer first name
customer_lnameStringCustomer last name
customer_emailStringCustomer email
customer_phoneStringCustomer phone
customer_ipStringCustomer IP address
customer_langStringCheckout language. Supported values.
customer_countryStringCustomer country (ISO 3166-1 (alpha-2)). For instance, UA for Ukraine
server_urlURLWebhook notification will be sent to this URL
result_urlURLCustomer will be redirected to this URL after payment.
merchant_mccMCCMCC for this transaction
payloadStringField for custom data. Max 4000 symbols.
validation_urlURLPreflight request will be sent to this URL

Приклад запиту:

$ curl -i "https://cpay.tranzzo.com/api/v1/payment" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-AUTH: CPAY ${API_KEY}:${API_SECRET}" \
-H "X-API-KEY: ${ENDPOINTS_KEY}" \
-X POST -d '{
"pos_id": "${POS_ID}",
"mode": "hosted",
"method": "purchase",
"amount": 1,
"currency": "UAH",
"description": "description_1",
"order_id": "123",
"order_3ds_bypass": "always",
"server_url": "https://callback.blackhole.com/callback",
"result_url": "https://example.com/result",
"payload": "sale=true"
}'

Відповідь зі статусом 303 HTTP на успішний запит містить заголовок Location, в який клієнт повинен бути перенаправлений для продовження оплати.

Приклад відповіді:

HTTP/2 303
# .. other headers
Location: https://cpay.tranzzo.com/api/v1/checkout/1b806782-3d97-4444-abb9-6e4b45d34663/form

Наступні кроки

Для тестування платіжного процесу:

Більше деталей — у контрольному списку інтеграції.

Вихід в онлайн:

 1. Створіть робочий проєкт у мерчант-порталі.
 2. При direct-інтеграції: пройдіть сертифікацію PCI DSS або підключіть імплементувати токенізаційний віджет.
 3. Коли наша команда Комплаєнсу активує робочий проєкт, замініть автентифікаційні дані тестового проєкту на дані робочого.

Дивіться також: